Nieuwelaan 50 km/u vanaf Brusselsesteenweg t/m met de Schapenbaan

Ter hoogte van de Plantentuin en de voetbrug werd de zone 70 verlaagd naar 50 km/u na overleg met Wegen Vlaams Brabant.

Dit was nodig om de volgende redenen: 

  1. voor de oversteekplaats beter te beveiligen naar de voetgangersbrug waar veel voetgangers en fietsers oversteken
  2. voor de veiligeheid van de overstekende voetgangers en fietsers ter hoogte van de ingang van de Plantentuin    
  3. voor de veiligheid van de vele achterwaarts manoeuvrerende auto's die de parkeerplaatsen verlaten

Herrinrichting Carpoolparking

De dienst Mobiliteit ontving veel klachten met betrekking tot de carpoolparking gelegen langs de Nieuwelaan, meer bepaald over het dwarsparkeren van vrachtwagens over de autoparkeerplaatsen, waardoor het aantal beschikbare autoparkeerplaatsen aanzienlijk slonk. Hierdoor kon de parking niet optimaal gebruikt worden door ouders die hun kinderen op een veilige manier naar de scholen in het centrum van Meise wensen te brengen of door burgers die hun inkopen wensen te doen in Meise-centrum of op de wekelijkse markt.

Knip St-Elooiweg

Omdat het smalle gedeelte van de Sint Elooiwweg vanaf het Hoefijzerpad naar de Manke Vosstraat moeilijk te kruisen was met wagens en omwille van de vele wandelaars en fietsers werd het smalle stukje straat afgesloten met plaatjes. 

Herinrichting oversteeksplaats fietsers Westrodestraat

Al enkele jaren ontvangt de gemeente klachten over de fietsoversteekplaats gelegen in de Westrodestraat. Er stelt zich een onoverzichtelijke en aldus gevaarlijke verkeerssituatie voor de zwakke weggebruiker. De oversteek ligt tussen landbouwgronden, waardoor er veel periodieke doorgang voor maaimachines nodig is. De huidige infrastructuur maakt de doorgang moeilijk waardoor er herhaaldelijk schade wordt berokkend aan de hoge plantvakken van de bestaande toestand.

Probleemstelling met de bestaande situatie:

Herinrichting kruispunt Ossegemstraat/Neromstraat

Knelpunten:

Ter hoogte van het kruispunt Neromstraat/ Ossegemstraat had het verkeer komende uit de Neromstraat beperkt zicht op het verkeer komende uit het doodlopende gedeelte van de Ossegemstraat. Het verkeer uit (het doodlopende gedeelte van) de Ossegemstraat had voorrang op het verkeer komende van de Neromstraat. Dit was geen logische situatie.  De fietsers hadden ook geen voorrang op de kruising en de oversteek met rode slemlaag gaf hen het gevoel geeft dat ze voorrang genoten.

Oplossing op kort termijn:

Fietsexamenroute

Samen met de dienst mobiliteit, de technische dienst en de twee scholen in Meise werd een fietsexamenroute uitgetekend en door de gemeente bewegwijzerd. Zo kunnen leerlingen van beide scholen een fietsroute naar school oefenen en nadien (meestal rond  de week van de mobiliteit) een fietsexamen afleggen. 

 

Nieuw recreatieve fietsroute Westrode

Het kruispunt met de A12 wordt de komende jaren heringericht, met een fiets- en voetgangersbrug. Dit maakt het interessant om een veilige fietsverbinding tussen Londerzeel en Westrode te realiseren.

Deze nieuwe verbinding (blauw op de kaart) loopt via de Londerzeelsesteenweg, doorsteek naar Jan Hammeneckerstraat, Jan Hammeneckerstraat, wijk Pollareveld, langs de Varkensputten (buurtweg) tot Boondreef, waar het aansluit op het bestaande fietsnetwerk.

Met deze toekomstige verbinding wordt het centrum van Westrode en het bos de Varkensputten ontsloten op het fietsnetwerk.

Vernieuwing Eddy Merckxroute

De bordjes van de Eddy Merckxroute werden weggehaald door de Toeristische dienst van de provincie en dat zorgde voor heel wat commotie. Dat de Eddy Merckx fietsroute nu is opgenomen in het fietsknooppuntennetwerk, kunnen wij alleen maar toejuichen maar de bewegwijzering moest ook blijven bestaan.