Geen lokale solidariteit voor N-VA

Wat is dat de GROS?
GROS staat voor Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit. Ook Meise heeft een GROS.

De GROS adviseert het gemeentebestuur over zijn Noord-Zuidbeleid, zoals een duurzaam inkoopbeleid (bijvoorbeeld van gecertificeerde thee en koffie en van werkkleding die onder behoorlijke arbeidsomstandigheden is gefabriceerd). 

Buurtwerking: Oppem en de Vlieten

In 2013 werd door de toenmalige coalitie de samenwerking met Riso Vlaams Brabant beëindigd. Deze vzw was enkele jaren daarvoor aangesteld om in de sociale woonwijk van Oppem een buurtwerking op te starten. Onder leiding van Riso werden enkele initiatieven genomen waaronder het inrichten van een buurthuis in de wijk. Als motivering voor het beëindigen van de samenwerking met Riso, stelde de gemeente Meise dat het deze buurtwerking beter zelf met eigen personeel kon invullen.

Hoplr

Inmiddels meer dan gekend en een groot succes in onze gemeente. HOPLR werd ingericht in onze gemeente als één van de stappen waarmee we de burger steeds meer in 'conversatie' willen brengen met zijn buren en met het bestuur. 

Eén van de sterke punten waar PRO zich tijdens de verkiezingen sterk mee geprofileerd heeft, was om onze dorpen weer meer laten leven. Het werd ook een belofte die opgenomen werd in het meerjarenplan van de eerste coaltie.

Site Den Droes

Het gebouw waarin o.m. jeugdhuis Den Droes een thuis vindt, had reeds vele jaren een gigantisch en levensgevaarlijk probleem: de zware dekstenen die bovenop de kantelen van het dak lagen, zaten reeds vele jaren los.

Tijdens de vorige legislatuur werd dit euvel nog zeer amateuristisch hersteld door er houten platen voor te kloppen. Daarmee was het probleem natuurlijk niet opgelost.

Renovatie site De Spin

Uit een audit door de Brandweer bleek dat het gebouw waar "De Spin" gelegen is op verschillende punten niet meer conform de brandweervoorschriften was. Dit gebouw werd nochtans nog altijd gebruikt voor bvb. speelpleinwerking tijdens de vakantieperiodes!

De diensten Jeugd en Openbare Werken hebben ervoor gezorgd dat voor de belangrijkste opmerkingen een oplossing werd gevonden. Zo werd er ook een nieuwe verwarmingsketel geplaatst die ook beter afgescheiden was van de rest van het gebouw.