Veilige schoolomgeving Eversem - invoeren fietsstraat en schoolstraten

Om te gemoet te komen aan de klachten van zowel bewoners, bezorgde ouders van de school als de school van Sint-Brixius-Rode zelf, werd door de bevoegde schepen een overleg voorzien tussen de politie, de school, de dienst mobiliteit en de verkeersdeskundige. Het schepencollege van 02.08.2021 gaf toestemming aan de genomen maatregelen en uitvoering: 

Schoolstraten: 

Nieuw schoolgebouw - Sint-Brixius-Rode

Ons gemeentelijk basisonderwijs kampt reeds vele jaren met een structureel capaciteitstekort. Te veel van onze lokale kinderen moet noodgedwongen naar een andere gemeente gaan om basisonderwijs te kunnen volgen.

Daar waar N-VA tijdens de vorige legislatuur ronduit tegen een uitbreiding van de capaciteit was, hebben PRO en Samen Anders tijdens de periode dat ze in het gemeentebestuur zaten, verkregen dat er een aanzienlijke capaciteitsuitbreiding komt in zowel De Leertuin in Meise als in de school van Sint-Brixius-Rode.

Rioleringsproject Sint-Brixius-Rode

Het Aquafin-rioleringsproject in Sint-Brixius-Rode (Broekstraat, Hoekstraat, Schriekkouterbaan en Jan De Meuterstraat) werd in samenwerking met de dienst Openbare Werken klaargemaakt.

Naast een nieuw ondergronds gescheiden rioleringssysteem worden ook de straten en de fietspaden heraangelegd.

Ook  de afkoppeling van de huizen werd voorzien zodat het hemelwater ter plaatse wordt verwerkt en de rioleringsinstallatie ten volle kan gebruikt worden voor de afvoer van vervuild water.

Aanleg Bufferbekken in Sint-Brixius-Rode

Binnen het kader van het Aquafinproject in Sint-Brixius-Rode werd door toedoen van de dienst Openbare Werken een splinternieuw bufferbekken aangelegd ter hoogte van de Hoefkantweg.

Dit bufferbekken maakt ook deel uit van het 'Plan-W' dat een antwoord moet bieden op de wateroverlast die onze gemeente en vooral Eversem heeft getroffen tijdens de zomermaanden van '21.

Dit bufferbekken is - in tegenstelling tot het 'buffervijvertje' aan de Eversemsesteenweg (zie punt 'Plan-W') - wel haar naam waardig en echt nuttig.

 

 

 

Site De Linde

De site 'De Linde' is een belangrijke schakel voor het sociaal leven van Eversem en Sint-Brixius-Rode. De site wordt niet alleen door de plaatselijke jeugdbeweging gebruikt maar ook door het lokale verenigingsleven.

De gebouwen hadden dringend nood aan een renovatie.

Na overleg met de lokale stuurgroep werden de nodige budgetten voorzien en werd de procedure noodzakelijk voor het uitvoeren van de werken gevolgd.

De site werd grondig aangepakt: nieuwe wanden, nieuwe ramen, een heraanleg van het speelplein voor de kinderen.

Site Den Droes

Het gebouw waarin o.m. jeugdhuis Den Droes een thuis vindt, had reeds vele jaren een gigantisch en levensgevaarlijk probleem: de zware dekstenen die bovenop de kantelen van het dak lagen, zaten reeds vele jaren los.

Tijdens de vorige legislatuur werd dit euvel nog zeer amateuristisch hersteld door er houten platen voor te kloppen. Daarmee was het probleem natuurlijk niet opgelost.