Alternatief Seniorenfeest

In 2021 bezorgden wij onze senioren een leuk alternatief seniorenfeest omdat het feest in de sporthal niet kon doorgaan wegens coronamaatregelen.

Op 3, 4, 6 en 7 mei 2021 was er een bezoek van de een ijskar afwisselend in alle dorpen van Meise. Inwoners ouder dan 60 jaar konden dan een gratis ijsje afhalen op vertoon van hun identiteitskaart. Zo genoten onze zestigplussers van een zomerse lekkernij en was er een plezante ontmoeting op de pleinen. 

Jeugdhuis Knødde

Jeugdhuis Knødde verblijft reeds jaren in de Krogstraat 7 in centrum Meise. De bebouwing in het dorpscentrum neemt echter steeds toe waardoor de overlast van het jeugdhuis ook toenam.

Niettegenstaande het jeugdhuis er eerder dan de meeste omwonenden gekomen is, kunnen we toch niet ontkennen dat ook de hinder geëvolueerd is en het nodig is om een oplossing te zoeken die zowel voor de omwonenden als voor het jeugdhuis beter is. Dit kon hetzij een aanpassing van de huidige locatie zijn, hetzij een verhuis naar een andere locatie.

Hoplr

Inmiddels meer dan gekend en een groot succes in onze gemeente. HOPLR werd ingericht in onze gemeente als één van de stappen waarmee we de burger steeds meer in 'conversatie' willen brengen met zijn buren en met het bestuur. 

Eén van de sterke punten waar PRO zich tijdens de verkiezingen sterk mee geprofileerd heeft, was om onze dorpen weer meer laten leven. Het werd ook een belofte die opgenomen werd in het meerjarenplan van de eerste coaltie.

Herwaardering Pastorietuin

De pastorietuin achter het Cultuurhuis in Meise-centrum is al lange tijd een oud zeer. Dit plekje van rust is door de tijd heen verkommerd geraakt en reeds voor de verkiezingen van 2018 was dit een thema. 

De regie van het project werd uitbesteed aan het Regionaal Landschap Brabantse Kouters. De gemeente ontvangt voor de opwaardering van deze site gedeeltelijk subsidies. De bedoeling is om de vijver uit te graven, de oevers te verbeteren, het pad rond de vijver op te fraaien en het paviljoentje te restaureren evenals de tuinmuren.. 

Aankoop gronden uitbreiding Neromhof

Het RUP Neromhof voorziet een forse uitbreiding van het park (legisatuur 2006-2012).  In het meerjarenplan 2020-2025 werd een uitbreiding van 10 ha voorzien. Inmiddels zijn er al aankopen gerealiseerd met het OCMW van de stad Brussel. Met andere privé-eigenaars loopt nog een minnelijke onderhandelingsprocedure.

De gemeente kreeg ook de toezegging tot 15.000 euro subsidie indien de bebossing binnen de 5 jaar wordt uitgevoerd.