Nieuwelaan 50 km/u vanaf Brusselsesteenweg t/m met de Schapenbaan

Ter hoogte van de Plantentuin en de voetbrug werd de zone 70 verlaagd naar 50 km/u na overleg met Wegen Vlaams Brabant.

Dit was nodig om de volgende redenen: 

  1. voor de oversteekplaats beter te beveiligen naar de voetgangersbrug waar veel voetgangers en fietsers oversteken
  2. voor de veiligeheid van de overstekende voetgangers en fietsers ter hoogte van de ingang van de Plantentuin    
  3. voor de veiligheid van de vele achterwaarts manoeuvrerende auto's die de parkeerplaatsen verlaten

Herrinrichting Carpoolparking

De dienst Mobiliteit ontving veel klachten met betrekking tot de carpoolparking gelegen langs de Nieuwelaan, meer bepaald over het dwarsparkeren van vrachtwagens over de autoparkeerplaatsen, waardoor het aantal beschikbare autoparkeerplaatsen aanzienlijk slonk. Hierdoor kon de parking niet optimaal gebruikt worden door ouders die hun kinderen op een veilige manier naar de scholen in het centrum van Meise wensen te brengen of door burgers die hun inkopen wensen te doen in Meise-centrum of op de wekelijkse markt.

Uitbreiding speelplaats De Leertuin

De leerlingen van de Leertuin in Meise hadden nood aan meer speelruimte. Op vraag van de school tot uitbreiding van de speelplaats aan de voorkant werd onderzocht door de diensten van de departementen Onderwijs, Openbare Werken en Leefmilieu. Omdat de uitbreiding van de school zou betekenen dat er een aantal petanquebanen moesten verdwijnen, was de N-VA Schepen van sport geen voorstander van de plannen.

De departementen hebben voor een herlocatie van de petanquebanen gezorgd waardoor de uitbreiding kon worden gerealiseerd. 

 

 

 

 

 

Knip St-Elooiweg

Omdat het smalle gedeelte van de Sint Elooiwweg vanaf het Hoefijzerpad naar de Manke Vosstraat moeilijk te kruisen was met wagens en omwille van de vele wandelaars en fietsers werd het smalle stukje straat afgesloten met plaatjes. 

Jeugdhuis Knødde

Jeugdhuis Knødde verblijft reeds jaren in de Krogstraat 7 in centrum Meise. De bebouwing in het dorpscentrum neemt echter steeds toe waardoor de overlast van het jeugdhuis ook toenam.

Niettegenstaande het jeugdhuis er eerder dan de meeste omwonenden gekomen is, kunnen we toch niet ontkennen dat ook de hinder geëvolueerd is en het nodig is om een oplossing te zoeken die zowel voor de omwonenden als voor het jeugdhuis beter is. Dit kon hetzij een aanpassing van de huidige locatie zijn, hetzij een verhuis naar een andere locatie.

Fietsexamenroute

Samen met de dienst mobiliteit, de technische dienst en de twee scholen in Meise werd een fietsexamenroute uitgetekend en door de gemeente bewegwijzerd. Zo kunnen leerlingen van beide scholen een fietsroute naar school oefenen en nadien (meestal rond  de week van de mobiliteit) een fietsexamen afleggen. 

 

senioren - fitnesstoestellen

Tijdens de participatiemarkten in 2019 kwam naar voor dat inwoners ook vraag hebben naar fitnesstoestellen in open lucht.

Ook bij de senioren was er vraag naar. Dit thema werd dan ook besproken tijdens de seniorenraad en werd positief onthaald. Beweegbanken werden uitgetest en goed bevonden. Er worden 4 beweegbanken aangekocht. Ze zullen geplaatst worden in het Neromhof, in de groene zone rond het administatief centrum en op de site Home Van Geysel.

Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie

Meise was een van de gemeenten waar en nog geen Nieuwjaarsreceptie werd georganiseerd voor de inwoners. Door toedoen van Samen Anders en hun Schepen voor feestelijkheden kwam daar verandering in.

De nodige budgetten werden vastgelegd.

In samenspraak met de lokale middenstanders werd een datum afgesproken en werd er een dranksysteem op poten gezet dat maakte dat ook onze lokale middenstanders baat hadden bij het evenement. 

Op 11 januari 2020 werd de eerste Gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie georganiseerd!