Circulatieplan Meise

De gemeenteraad keurde op 19 juli 2021 het circulatieplan voor Meise-centrum evenals het actieplan goed. Het circulatieplan heeft tot doel om de verkeersleefbaarheid in het centrum van Meise te verbeteren om, zoals in het meerjarenplan staat opgenomen, van Meise-centrum een bruisende dorpskern te maken en duurzaam leven en bewegen te stimuleren. In het plan werd rekening gehouden met de opmerkingen en suggesties die inwoners maakten tijdens het participatiemoment bij de voorstelling van het eerste ontwerp dat nadien ook nog uitvoerig besproken werd met de verschillende stakeholders.