Gemeentelijke solidariteit met de slachtoffers van de aardbeving van Turkije en Syrië

De bevolking van Turkije en Syrië werd enkele weken geleden het slachtoffer van een gruwelijke aardbeving. De miserie die deze mensen doormaakten en nòg steeds doormaken is met geen woorden te beschrijven. Meer dan 50.000 doden, honderdduizenden gewonden en meer dan 1,5 miljoen mensen die dakloos werden, leidde wereldwijd tot talloze humanitaire acties.

Een moment waarop we er nogmaals aan herinnerd worden hoe goed en veilig de plek is waar wij hier in het Westen wonen. Ook. bij ons schoten heel wat mensen meteen in actie om hulp te bieden. Sommigen trokken onmiddellijk naar het getroffen gebied, anderen zamelde spullen in voor de getroffen gezinnen en nog anderen tastten in hun beurs en stortten een klein bedrag op de rekening van de ene of de andere Solidariteitsactie.

Een moment ook, vonden we om als gemeente een kleine duit in het zakje te doen.

Mede onder impuls van het ingediende punt van Samen anders keurde de gemeenteraad van februari 2023 een bedrag van 2.500 euro goed voor de slachtoffers. Want niet enkel burgers en hulporganisaties kunnen hulp bieden voor de slachtoffers, ook gemeenten en steden kunnen een  budget vrijmaken voor hulpacties. Verschillende gemeenten en steden deden dat al. Ook in het verleden heeft de gemeente Meise een budget vrijgemaakt voor slachtoffers van dergelijke rampen o.a. tijdens de tsunami-ramp in Azië.

Samen Anders legde bij monde van M-J Thaelemans de volgende punten ter stemming voor:

1. Een budget vrij te maken voor steun aan de slachtoffers van deze humanitaire ramp nl.  0,25 euro per inwoner en deze zo snel als mogelijk te storten aan het consortium 12-12.

2. De gemeente zal contact opnemen met Solidariteit Meise om te bekijken hoe de steun voor het inzamelen van kledij en hulpgoederen het best georganiseerd wordt.

3. Op de eerstkomende gemeenteraad zal 1 minuut stilte gevraagd worden voor de slachtoffers

4. De Turkse en Syrische vlag zal halfstok gehangen worden aan het gemeentehuis.

5. Het gemeentebestuur vraagt aan de leden van de gemeenteraad om uit solidariteit met de slachtoffers hun zitpenningen van de komende gemeenteraad over te maken aan het Consortium 12-12.

Debat & stemming:

Het punt van 1 min. stilte werd door de voorzitster van de gemeenteraad gerespecteerd en uitgevoerd.

De schepen voor ontwikkelingssamenwerking, Jorn Lathouwers, deelde op de gemeenteraad het volgende mee: 

Ik heb inmiddels al contact opgenomen met Solidariteit Meise om na te gaan hoe we verder hulp kunnen verlenen. Ze gaan dit bekijken. Een Syrische of Turkse vlag hebben wij niet maar wij zullen de andere vlaggen half stok hangen. Wat betreft de zitpenningen dit laten wij over aan elk raadslid afzonderlijk. 

Vervolgens stelde meerderheidslid Paul Aerts (LB+) voor om een bedrag van 2.500 euro (of een luttele 0,125 euro per inwoner) vrij te maken. Samen Anders diende een amendement in en vroeg 0,25 euro per inwoner vrij te maken, zoals in het verleden ook gebeurde bij grote humanitaire hulp.

De meerderheid stemde tegen. Een povere  solidariteit voor een rijke gemeente als Meise die tot de top 20 behoort van Begië... maar, toch beter dan niks.

https://www.dutchmultimedia.nl/top-25-rijkste-gemeenten-van-belgie/

Delen