De kruistocht van ons calvariekruis

Calvariekruis van Wolvertem na lange kruistocht weer thuis!
Het gemeentebestuur van Meise lijkt wel 'een broertje dood te hebben' aan het verzorgen van haar kerkhoven. Het plan om de kerkhof(ven) te vergroenen blijft in praktijk een dode letter. Binnenkort is het 1 november... En ook dit jaar is het een aanrader om rond Allerheiligen en Allerzielen het kerkhof te bezoeken. Het is zowat de enige periode dat er met man en macht gewerkt wordt om verwaarlozing beter te verbergen voor de burgers die hun dierbaren nog een keer willen bezoeken. 

Ja, op een kerkhof mag de tijd zijn werk doen, en 'een zeker verval' hoort er nu eenmaal bij. Maar er zijn grenzen. In Wolvertem lag het kerkhof er bij het begin van de legislatuur vreselijk verwaarloosd bij. En hoewel het heel wat waardevolle graven bevat en een monumentaal gietijzeren kruis dat dateert van halverwege de 19de eeuw, had tot dan toe geen enkele partij een inspanning geleverd om te verhinderen dat de waardevolle stukken in compleet verval zouden treden.

Niet enkel het calvariekruis maar de gehele begraafplaats werd in 2019 op initiatief van schepen MJ Thaelemans tijdens de eerste bestuursperiode van deze legislatuur (SamenAnders PRO en N-VA) beschermd door de dienst Erfgoed van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. Door deze bescherming kon meteen ook een flinke subsidie voor restauratie van dit waardevolle kruis bemachtigd worden. Subsidie voor de restauratie van het waardevolle kruis werd dan ook dadelijk aangevraagd en de gunning van de werken gebeurde in de zitting van de gemeenteraad op 15 maart 2021.

Het gietijzeren calvariekruis werd vervaardigd door kunstsmid Joseph Corneille (1817-1893) een gerenommeerd aannemer en bouwmeester die verschillende erfgoedobjecten op zijn naam heeft staan, waaronder burger- en herenhuizen. De signatuur op de sokkel, Wauters-Koeckx Molenbeeck 1863, verwijst naar één van de vele gieterijen die er in het ooit welvaardende Molenbeek te vinden waren. Op het kerkhof van Alsemberg kan je een sterk gelijkend beeld terugvinden. 

De kruistocht van een calvariekruis
In oktober 2021 werd het calvarierkuis op het Kerhof van Wolvertem weggehaald voor restauratie.

In mei 2022 werd ons het volgende meegedeeld door de uitvoerende dienst: ‘ de aannemer/restaurateur is bezig  met het aflakken van het kruis en figuur. De S-vormige onderdelen worden de komende weken gegoten. Grootste probleem is het steunstuk, dat opnieuw dient te worden gegoten’. Dit bleek niet zo evident want men moest een gieterij vinden die het werk kon uitvoeren. Maar de aannemer was er volop mee bezig’.

Op 21 oktober 2022 informeerden wij opnieuw naar de stand van zaken op de gemeenteraad en werd ons het volgende meegedeeld:  ‘Er zijn problemen met de stabiliteit. De steunberen moeten opnieuw worden gegoten. De aannemer wacht hiervoor op een offerte van de gieterij. Er zal bijkomend budget vereist zijn. Dit dossier dient te worden meegenomen in de besprekingen over de aanpassing van het meerjarenplan’.

Op de gemeenteraad van oktober 2023, twee jaar na het weghalen van het kruis voor restauratie  werd de vraag door ons raadslid Thaelemans opnieuw herinnerd aan het schepencollege: 'Wat is de huidige stand en de te voorziene evolutie voor de verdere afwerking van de restauratie en de plaatsing van het kruis?'

Eindelijk kwam er een positief antwoord namelijk dat het Calvariekruis terug zal geplaatst worden op het Kerkhof van Wolvertem op 24.10.2023 dus net voor Allerheiligen. Missie na lang wachten geslaagd!!

Op de gemeenteraad van 18 oktober 2021 besliste N-VA om de stekker eruit te trekken en belandde de initiatiefneemster MJ Thaelemans samen met SamenAnders en PRO op de oppositiebanken. Noch de huidige schepen voor begraafplaatsen (Jonathan De Valck), noch huidig schepen voor patrimonium (Ruben Algaba) hebben iets structureels bijgedragen aan het welslagen van dit project maar zullen weldra, ongetwijfeld met de fanfare voorop, de honneurs in ontvangst nemen. 

 

Hieronder een mooie 360 van het gerestaureerde kruis. Met bijzondere dank aan MJ Thaelemans. 

Als u op het vierkantje rechtsonder klikt, kan u het kruis schermvullend en in zijn volle glorie bewonderen.

Album
Verwant dossier
GR ok voor uitvoering

Restauratie Calvariekruis kerkhof Wolvertem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100

Dood en begraven

Een kerkhof dient een oord tot bezinning en herinnering te zijn. Helaas is het kerkhof van Wolvertem een bron van ergernis.

Delen