Bekrompen nationalisme krijgt voorrang op volksgezondheid

We schrijven maart 2021. Het hele land kreunt onder de losgebarsten Coronapandemie. De mensen houden de adem in en wachten angstvallig op nieuws van het verlossend vaccin dat ons moet redden van een zeer pijnlijke corona-dood.

De lokale besturen krijgen de opdracht de vaccinaties te organiseren en de inwoners zo efficiënt en zo snel als mogelijk te informeren over de wijze waarop de vaccinaties zullen worden toegediend. Eindelijk in er licht aan het einde van de tunnel…

In Meise zorgen de ambtenaren van de dienst communicatie met veel zorg en toewijding voor het ontwerp van een brochure die onze inwoners zal informeren en die het startschot is van de vaccinatiecampagne. Ieder dag telt want iedere dag is er eentje waarbij we mensen kunnen redden van de pandemie. Er is geen tijd te verliezen.

Achter de rug van de andere leden van het College van Burgemeester en Schepenen heeft de Burgemeester van Meise: Mevr. Gerda Van den Brande, het gemaakte ontwerp gezien en goedgekeurd. Na deze goedkeuring worden de brochures gedrukt (een oplage voldoende voor al de gemeenten die vallen onder het gebied dat gevaccineerd zal worden in het Vaccinatiecentrum te Wemmel: Grimbergen, Meise en Wemmel) en liggen ze klaar voor verspreiding bij de bevolking. De vaccinatie kan beginnen…

 

Maar wat blijkt…

In plaats van de vaccinatie zo snel als mogelijk op te starten, krijgt Mevr. Van den Brande de instructie van het voormalig Vlaams Belang kopstuk Laeremans (huidig Burgemeester van Grimbergen) om de gemaakte brochure in te trekken en opnieuw te laten maken. Wat is volgens hem het probleem? Op de voorpagina van de brochure staat een foto van het Vaccinatiecentrum in Wemmel inclusief het daar aanwezige bord met daarop de woorden “Vaccinatiecentrum - Centre de vaccination”. Die 3 woorden in de Frans tekst is de doorn in het oog van Laeremans. Stel u voor! 3 Franse woorden op de voorpagina van een brochure die in Meise zou worden verdeeld!

In plaats van de volksgezondheid centraal te stellen en ervoor te zorgen dat de gemaakte brochures in het belang van de Volksgezondheid zo snel als mogelijk verspreid kunnen worden, volgt Van den Brande (opnieuw zonder enige rugdekking van haar eigen College) de instructie van Laeremans en geeft ze mee opdracht de gemaakte brochures te vernietigen en er voor Meise en Grimbergen 28.000 nieuwe te maken waarop een gefotoshopte foto van datzelfde Vaccinatiecentrum zal staan doch zonder de Franse tekst. Deze hele operatie gebeurt ook zonder medeweten van de medewerkers van de dienst Communicatie die allesbehalve blij zijn dat ze compleet buiten spel worden gezet door hun eigen Burgemeester. Kostprijs van deze 28.000 nieuwe brochures: 4.580,69 € gemeenschapsgeld dat wordt weggegooid omwille van nationalistische taalredenen.

 

Maar wat nog erger is: dit dogmatisch optreden zorgt eveneens voor een vertraging in de verspreiding van de broodnodige informatie aan de bevolking én een vertraging van de opstart van de vaccinatie. En dat allemaal voor een 3 woordjes in het Frans op een bord aan een vaccinatiecentrum.

 

Tot slot: wat de hele zaak nog belachelijker maakt: op de voorpagina van de herwerkte brochure werd enkele centimeters boven de getruckeerde foto de tekst gedrukt: “Centre de vaccination”. Benny Hill had het niet beter kunnen bedenken.

Kortom: mooi voorbeeld van een beleid die naam niet waardig op basis van nationalistische dogma’s en bekrompenheid ten koste van de volksgezondheid van onze inwoners!

Album

Delen