ALEA JACTA EST

Uw gemeenteraad heeft beslist: het oud gemeentehuis wordt verkocht.
Met de meest vage bewoordingen, zonder enige garanties en met de smoes dat er geen exploitant gevonden wordt, is vanavond de laatste hoop op een levendige en bruisende dorpskern rond het gemeentehuis van Wolvertem definitief verdampt.

Het is immers duidelijk dat bij dit bestuur alle creativiteit ontbreekt om van Wolvertem weer een krachtig en toekomstgericht dorp te maken. Met een totaal afwezig beleid en met nog minder visie creëert men een context waarbinnen niemand durft te investeren en creëert men uiteraard een toekomstloos verhaal. En, N-VA wil maar al te graag haar kroonjuwelen verkopen om met veel trots op het einde van de legislatuur hun uitmuntend stilstandbeleid te kunnen verkondigen.

Geen investeringen, geen oplossingen, geen visie, geen kennis maar wel, jawel, afgebouwde schuld.
Maar opgelet, de volgende ploeg weze verwittigd en mag zich verwachten aan een lawine van uitgestelde kosten. Dat er dan nergens nog gezellige terrasjes zullen zijn, zal op dat moment, cynisch genoeg, minder storen omdat de burger dàn met een lege portemonnee zal zitten omdat hij dàn pas het gelag zal betalen met verhoogde belastingen.

De mogelijke verkoop van het oud gemeentehuis door de strot van de gemeenteraad jagen, net voor het einde van de legislatuur is trouwens du-jamais-vu. Zeker omdat alles erop wijst dat dit onbegrijpelijke dossier niet de bevolking zal dienen, maar een speculant die zéér goed weet waarom een aankoop hém beter zal uitkomen dan een samenwerking met het bestuur onder de vorm van een erfpacht. 

Een lichtpuntje
Het enige positieve aan de hele discussie is dat er duidelijk onenigheid bestaat binnen de meerderheid. Chapeau voor de schepen die de moed had (even) zijn eigen mening te uiten. Dat siert hem... jammer genoeg bleek na een korte pauze dat de dissident weer tot de orde was geroepen en op zijn knieën vergiffenis moest vragen. 

Ordnung muss sein!

Gele kaart
Hoe dom de beslissing van vadaag ook is, een bestuur dat met zoveel lef de wil van het volk gewoon naast zich neerlegt... het moet gezegd: "ils ont du culot". Maar of dat zal lonen bij de volgende verkiezingen is nog de vraag. Als het aan één toeschouwer ligt, krijgen ze alvast met zijn allen een gele kaart! De rode kaart is voor oktober 2024!

Delen