Burgerraad 3 - 11 april 2024 om 19:30u in het administratief centrum aan de Tramlaan

Wat staat er op het menu

Zoals jullie weten, komt de burgerraad van Meise morgen voor de derde keer samen. We bespreken kort de agenda van de gemeenteraad. Zoals doorgaans het geval is, staan er niet veel wereldschokkende punten op die agenda. Maar daar vinden wij wel wat op. Stof genoeg met een groot impact op uw leven als burger, maar waarover dit bestuur liefst niet te veel gedoe wil...

Alvast één punt lichten we er even uit: het rapport over de prestaties van ons bestuur op vlak van 'energie' en 'Klimaat': hetLokaal Energie- en Klimaatpact 2023. -> zie wat lager op de pagina.

Maar we hebben ook burgers uit Rossem te gast die met ons graag een keer een dossier willen bespreken rond een geplande uitbreiding van het bedrijf Lathouwers&Co in hun buurt. We bekijken de stand van zaken met het oud gemeentehuis van Wolvertem. 

Op 18 april hebben we een vergadering gepland waarop we wat dieper willen ingaan op de verdere praktische organisatie en het mogelijk creëren van een lijst waarmee we met een delegatie burgers kunnen deelnemen aan de verkiezingen. Donderdag bekijken we hoe we daarmee het beste aan de slag gaan. En als we dat doen, dan is het ook belangrijk dat die lijst een naam heeft. 

Iedereen welkom om 19.30 in de raadzaal van het Administratief Centrum aan de Tramlaan in Wolvertem.

Hieronder de ontwerpnotulen voor de gemeenteraad van maandag.

Ontwerpnotulen
Agendapunten met verregaande consequenties

Rapport Lokaal Energie- en Klimaatpact 2023.

Behoort tot
GR
Pdf
Aandachtspunten, bedenkingen

Als een rapport begint met de woorden:

"De meeste doelstellingen van het LEKP zijn te behalen tegen 2030. Vele projecten vergen een voorbereiding en planning of heeft de gemeente niet volledig zelf in handen, zodat de werken niet het eerste jaar of de eerste jaren gerealiseerd kunnen worden. Anderzijds zijn er wel al initiatieven opgestart die op (korte) termijn de realisatiegraad zullen verhogen."

Dan weet je dat er omzeggens niets gebeurd is. Waarom zouden we 2030, da's nog zeeeeeer ver in de toekomst. Nochtans hebben we de indruk dat de tijd van uitstellen al zeeeeer lang achter ons ligt.

Planologisch attest in Rossem

Behoort tot
GR
Afbeelding
Aandachtspunten, bedenkingen

C GoogleMaps

Een 40-tal burgers uit Rossem hebben bezwaar ingediend tegen de uitbreiding van het transport- en groothandelsbedrijf Lathouwers & Co in Rossem. 

Een delegatie van verontruste buren komt ons hun grieven toelichten. Hoewel we de gemeenteraadsbeslissing niet zullen kunnen tegenhouden (daarvoor heeft de burgerraad vandaag nog geen macht) is het een dossier dat ons mateloos kan interesseren omdat het gaat over de kern van burgerbestuur: hoe kunnen wij als burgers er samen voor zorgen dat wonen, leven en werken in onze gemeente op lange termijn kwaliteitsvol blijft. Wonen en leven in goede gezondheid is noodzakelijk, maar bedrijvigheid is ook noodzakelijk. 

Zonder visie komt het doorgaans neer op een 'sterke' winnaar en (meestal) veel 'zwakke' verliezers. Ons huidig politiek systeem biedt geen soelaas voor dit soort toestanden en zinvolle beslissingen om ondernemers hun eigen ruimte te geven blijven door gebrek aan beleidsvisie en/of gebrek aan doortastendheid gewoon uit.

De schetsen in bijlage tonen alvast aan waar het probleem zich situeert.