Burgerraad 2 - 15 maart 2024 om 19:30u in het administratief centrum aan de Tramlaan

Wat staat er op het menu

Na de hartverwarmende try-out met Filip Peeters van 29 februari vliegen we erin. Op vrijdag 15 maart om 19.30u om 19.30u komen we voor het eerst samen op basis van de agenda van de gemeenteraad van 18 maart 2024.

En of het een interessante bijeenkomst wordt... wees gerust.

1. We overlopen de agenda van de gemeenteraad.

U kan de volledige agenda hieronder terugvinden. We trachten de totale duur van de vergadering tot 1 à 1,5u te houden, dus we kunnen onmogelijk door alle details lopen, maar wie tijd heeft is meer dan welkom om alles een keer te lezen. Ook de meeste gemeenteraadsleden weten van veel van die punten amper de details. Vragen waar we samen op uitkomen, kunnen wij trachten te beantwoorden, anders kunnen we ze tijdens de gemeenteraad stellen in uw naam.

We halen uit de agenda en de bredere actualiteit van het bestuur een paar punten die we zeker even willen met u overlopen. 
Twee onderwerpen komen zeker aan bod:

 

2. De verkoop van het oud gemeentehuis.

Hoop
Zo zalig zou het kunnen worden in Wolvertem... wat nu staat te gebeuren legt een zware hypotheek op deze droom...

Nu deze meerderheid nog op de valreep en hals over kop het oud gemeentehuis wil verkopen, gaan alle rode knipperlichten aan. 
Met een 'verkoop onder voorwaarden' titelt men dat de verkoop kadert in het creëren van 'BRUISENDE DORPSKERNEN'. Bij de voorbeelden van deze BRUISENDE TOEPASSINGEN staat er subtiel:

VRIJE BEROEPEN, KANTOREN OF DIENSTEN
Het gebouw leent zich voor zakelijke herbestemmingen, zoals een kantoorruimte of deelgebruik met individuele kantoorkamers. De haalbaarheid hiervan wordt ondersteund door het groeiend aantal zelfstandige ondernemers in Vlaanderen, met de kans om in Wolvertem een zakelijk centrum te vestigen
.

Een business center? IS DAT ECHT WAAR WOLVERTEM ZIT OP TE WACHTEN? 
U kan er als burger alvast beginnen naar uitkijken: een advocaat of een specialist die zich terugtrekt in een rijzig en prestigieus gebouw waarvoor het centrale plein massaal veel parking biedt... Tenzij er regelmatig office-parties georganiseerd worden, lijkt ons daar niet veel te zullen bruisen voor de doorsnee Wovertemmenaar... 

Het is duidelijk. Dat voorbeeld staat er niet voor niets tussen... het monster van de immocratie loert weer achter de hoek. Pano-uitzendingen waarvan iedereen zijn mond openvalt en veroordelingen voor corruptie houden blijkbaar niemand tegen...

Dit zit niet goed... graag iedereen aan boord om deze aanval op ons dorp nog af te wenden. (Zie hieronder voor meer details.)

 

3. Infoavonden rond de 'vernieuwing van onze dorpskernen'

In het laatste Meise-magazine stond plots een advertentie voor infoavonden rond de 'vernieuwing van de dorpskernen'. Jawel, op een paar maanden voor de verkiezingen komt er plots een zeer grote aap uit de mouw. Het ontwerpbureau zal de ontwerpen komen toelichten. Neen, niet enkel de burgers werden van de discussie uitgesloten, ook in de gemeenteraad lijken enkel de leden van de meerderheid bij dit verhaal betrokken.

Is dit echt en zinvol beleid of zijn we getuige van door de belastingbetaler gefinancierde verkiezingscampagne. Eén ding is zeker: uw mening is niet gevraagd. Mond open en slikken.

We zullen het project op zijn merites proberen evalueren, maar de gebruikte methodiek doet onze tenen krullen. (Zie hieronder voor meer details.)

 

4. Andere punten die u aanbrengt.

Ontwerpnotulen
Agendapunten met verregaande consequenties

Verkoop voormalig gemeentehuis Wolvertem - 2024284 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Behoort tot
GR
Pdf
Aandachtspunten, bedenkingen

Het oud gemeentehuis is de laatste hoop voor Wolvertem. Zowel in Meise als in Wolvertem zijn de centra al lang aan het doodbloeden. Om dat te verhinderen, was een van de belangrijkste aandachtspunten van de vorige meerderheid om de centra weer leven in te blazen door er ernstig in te investeren.

De basisprincipes waren de volgende:

  • neem als bestuur de verantwoordelijkheid van regie over het inrichten van de openbare ruimte en doe dit in samenwerking met de bevolking. (participatie heet dat)
  • investeer in infrastructuur om een context te creëren die organisaties en bedrijven inspireert om risico te nemen en te ondernemen
  • investeer in cultuur en in de werking van het verenigingsleven in die infrastructuur; zo inspireer je mensen om buiten te komen en bouw je aan de gemeenschap

De geschiedenis
Er was een zeer ruim bedrag ingeschreven in de begroting om in beide dorpskernen het plein her aan te leggen, bomen te planten, met fonteinen en kunstwerken waardoor een koele en aangename context ontstaat rond de bestaande gebouwen.
Er werd een bedrijf aangesteld om in die context een erfpachter te vinden die aan een symbolische prijs het gebouw voor zeer lange tijd kon gebruiken en renoveren om er een sociaal culturele exploitatie in mogelijk te maken.
De exploitant zou kunnen rekenen op een structurele ondersteuning van en samenwerking met de gemeente omwille van het wederzijdse belang.

Corona gooide als eerste roet in het eten
Deze periode was voor veel bedrijven een zware dobber en bracht heel wat horeca op de rand van de afgrond waardoor de investeringen uitgesteld werden.

Geld uit de hemel
VLAIO voorzag aanzienlijke subsidies in het kader van kernversterking voor de aankoop van panden. Omdat het gebouw al eigendom was van de gemeente werd na overleg door Vlaio besloten om de subsidie ook toe te kennen voor renovatie van gebouwen voor dezelfde doelstellingen als ze al eigendom waren van de gemeente. Met andere woorden: de voorwaarde dat iemand het gebouw moest kopen, verviel. De gemeente kon eigenaar blijven en een erfpachter laten investeren.

De initiatiefnemers werden eruit gegooid door N-VA
Samen anders en Pro, die dit beleid uitgewerkt hadden, werden vervangen door LB+ die zonder enige ervaring meer dan een jaar alles liet stilvallen.

De nieuwe meerderheid schrapte de budgetten voor renovatie van de beide pleinen
Hierdoor verdween één van de belangrijkste argumenten voor potentiële investeerders in het oud gemeenthuis.

Geen mobiliteitsplan maar de trein der traagheid
Door de SA en PRO werd ook het plan gestart om de mobiliteit in Wolvertem aan te passen zodat het beter geschikt zou worden voor rustige terrassen en mensen te voet. Dat plan werd stiefmoederlijk behandeld en is nog steeds niet rond. Het project dat nu plots uit de lucht komt te vallen zou daar een antwoord kunnen op bieden. Maar omdat alles in het grootste geheim gebeurde is dat vandaag de vraag van één miljoen.

Een bedrijf voor vermarkting faalt in zijn opdracht
Het bedrijf dat werd aangesteld voor de vermarkting slaagde er niet in om een valabele investeerder te vinden.
Ligt het aan de capaciteiten en het netwerk van dat bedrijf? Of ligt het aan de weggevallen investeringen? Of aan de combinatie van beide.

EN DAN PLOTS ONTSTAAT HET ONBEGRIJPELIJKE VERHAAL DAT DE ONVINDBARE KOPER WEL GEVONDEN ZAL WORDEN INDIEN MEN NIET MEER 1 EURO VOOR HET GEBOUW VRAAGT MAAR 500.000 EURO.
Want hier komt de verkoop die nu op de agenda staat op neer. En die koper, die nu een paar honderd duizend euro meer moet ophoesten blijft dat allemaal vol altruïsme doen voor de gemeenschap. Wonder o wonder.

We stellen ons zeer ernstige vragen over wat hier aan het gebeuren is en we willen dit dossier graag met jullie bespreken:

  • Wat is hier aan de hand?
  • Waarom is alles gehuld in de grootste geheimzinnigheid? 
  • Aanvaarden de burgers de redenering van de meerderheid?
  • Is wat er voorligt een staaltje van onbekwaamheid of misleiding, of misschien zelfs bedrog? Of, wie weet, geniaal?
  • Is het aanvaardbaar dat een dergelijk belangrijk dossier net voor de verkiezingen wordt beslecht zonder overleg met de burger? 
  • ...

Stof genoeg om samen op zoek te gaan naar een beter alternatief en deze meerderheid op betere gedachten te brengen... 

 

Infoavonden toekomstige kernen van Meise en Wolvertem

Pdf
Aandachtspunten, bedenkingen

Wonderbaarlijke aankondigingHet was met verwondering dat we plots hoorden dat er afgelopen week een infoavond georganiseerd werd in De Muze (en volgende week in de raadszaal) rond de vernieuwing van onze dorpskernen. Wie erbij was kon vaststellen dat het allemaal bijzonder fraai oogde maar hoe reëel is dit allemaal? De verkoop van het oud gemeentehuis is gehuld in mysteries en men kan zich de vraag stellen of de intenties echt wel zo zuiver zijn. Ja natuurlijk waren er onder de eerste coalitie budgetten voorzien om de omgeving van het oud gemeentehuis (en die van het centrale plein in Meise dorp) grondig aan te pakken en te verfraaien om van dat huis een tempel van het volk te maken. Maar als zou blijken dat het niet het volk maar een investeerder kantoorruimten van maakt, dan kan men zich de vraag stellen of de geplande inrichting er is om die investeerder te pleasen, dan wel om de bevolking een betere toekomst te gunnen.

Na vier jaar volkomen stilte rond het circulatieplan in Wolvertem – en dus de herinrichting van de dorpskern – is dit architecturaal fraaie plaatje het resultaat. Wat er met de rest van het verkeer in en rond het centrum zal gebeuren is een raadsel, en wat de kosten zijn nog meer. De ambitie is om de werken af te ronden tegen eind 2026, wat de facto betekent dat het vooral de volgende coalitie zal zijn die dit na alle onderzoeken, bezwaren en des meer moet begroten en uitwerken.

Maar ja, net voor de verkiezingen is zoals gewoonlijk opeens àlles mogelijk.

Hoe dan ook. Een thema waar wij als burgers toch wel meer van willen weten. Dermate grote ingrepen kunnen zinvol zijn, maar ze door de strot van de burger jagen zonder de minste inspraak, geeft ons niet meteen een veilig gevoel.