Totaal flop-beleid voor N-VA-schepen Jonathan De Valk

Tussentijdse rapportering over het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP) toont dikke buis voor Meise

Onze gemeente heeft zich door de ondertekening van het LEKP 1.0 en 2.0. tot 17 verschillende doelstellingen inzake de transitie van het energie- en klimaatbeleid verbonden. Door beide pacten worden concrete veranderingen opgelegd die tussen 2021 en 2030 dienen te worden gerealiseerd.

2030 is binnen het kader van een transitie van het energie- en klimaatbeleid absoluut niet veraf meer. Indien Meise de gevraagde doelstellingen wil halen dan kan er geen sprake zijn van enig uitstelgedrag maar moet er op alle fronten vanaf dag 1 hard gewerkt worden om die doelstellingen te halen. Naast inzet van manuren van een lokale overheid vergt dit eveneens een budget waarmee de lokale bevolking en bedrijven ondersteund kunnen worden. Met enkele projecten van de lokale overheid alleen zal het immers niet lukken.

Op de Gemeenteraad van 15.05.2023 werd na bijna anderhalf jaar beleid een eerste tussentijds rapport voorgesteld: hoever zit Meise reeds inzake het behalen van de doelstellingen. Zitten we op koers om de doelstellingen te halen?

De ontnuchtering is groot: Van de 17 doelstellingen/werven scoren we slechts op 1 werf beter dan het Vlaams gemiddelde. Op 4 werven scoren we (met een portie goede wil) gelijk aan het Vlaams gemiddelde. Op maar liefst 11 werven scoren we ver onder het Vlaams gemiddelde (op 7 werven hebben we na anderhalf jaar beleid letterlijk of quasi 0% van de doelstelling behaald en is er ook geen zich op enige concrete beterschap).

Overzicht van de werven:

Doelstellingen Meise

% vooruitgang Meise

% vooruitgang Vlaanderen

19.696 bijkomende bomen

12,2%

3,7%

9.848 bijkomende meter hagen en gevelbeplanting

0,2%

8%

197 bijkomende m2 natuurgroenperken

1%

11,7%

424 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties

0,0%

0,8%

424 georganiseerde klimaattafels

0,0%

2,3%

40 coöperatieve/participatieve hernieuwbare energieprojecten

2,5%

2,8%

39 deelwagens

5,1%

24%

295 Laadpunten

13,9%

21,8%

19.696 meter nieuw of structureel verbeterd fietspad

0,0%

2,4%

19.696 m2 bijkomende ontharding

0,0%

26,8%

19.696 m3 bijkomende hemelwateropvang

0,0%

18,2%

Ondertekening Burgemeesterconvenant

OK

295 gemeenten

Energiebesparing lokaal patrimonium

OK

Geen info

Reductie CO2-uitstoot lokaal patrimonium

Geen info

Geen info

Verledding openbare verlichting

20,6%

35,57%

Geen heffing op hernieuwbare energie

OK

 

Lokaal warmte- en sloopbeleid

NIET OK

 

 

Op Doel 1: “Laten we een boom opzetten” scoort Meise beter dan het Vlaams gemiddelde met 12,2% vooruitgang tegen 3,7% vooruitgang Vlaams gemiddelde. Het is het enige van de 17 doelstellingen waarop onze gemeente een goede score haalt. Deze score is echter enkel en alleen te danken aan het project op het Neromhof waar een reeds lang bestaand RUP-Neromhof eindelijk wordt gerealiseerd. Samen Anders en Pro hebben dit project mee goedgekeurd en staan hier uiteraard achter.

Waar voor ons het schoentje wel nog steeds knelt is dat dit bestuur qua ‘boombeleid’ resoluut kiest voor het aanplanten van nieuwe bomen ver weg van de mensen. Om straks een boom te vinden zullen de mensen zich moeten verplaatsen naar de bomen in enkele bossen. Voor ons moeten de bomen tussen de mensen worden gezet! Zet aub een grote boom op het Gemeenteplein van Wolvertem! Zet aub een grote boom op het dorpsplein van Meise! Breng verkoeling naar de mensen toe in plaats van de mensen te verplichten op zoek te gaan naar bomen.


Op Doel 2: “Hagen en geveltuinbeplanting” scoort Meise met een 0,2% vooruitgang ver onder het Vlaams gemiddelde van 8%. In lopende meters werd er slechts 50 extra meters bereikt op een te behalen 9.848 meter! Op de vraag aan de bevoegde N-VA schepen waar de resterende 99,8% binnen dit en 6 jaar zou worden aangelegd kwam geen antwoord. Dit bestuur heeft ook geen eurocent aan middelen voorzien om deze doelstelling te behalen of inwoners of bedrijven te ondersteunen en duwt de factuur rustig voor zich uit naar de volgende legislatuur.


Op Doel 3: “Natuurgroenperken” scoort Meise met een schamele 1% vooruitgang ver onder het Vlaams gemiddelde van 11,7%. Op de vraag aan de bevoegde N-VA schepen waar de resterende 99% binnen dit en 6 jaar zou worden aangelegd kwam geen antwoord. Dit bestuur heeft ook geen eurocent aan middelen voorzien om deze doelstelling te behalen of inwoners of bedrijven te ondersteunen en duwt de factuur rustig voor zich uit naar de volgende legislatuur.


Op Doel 4: “Collectieve renovaties” scoort Meise letterlijk 0% vooruitgang. Op de vraag aan de bevoegde N-VA schepen waar de resterende 100% binnen dit en 6 jaar zou worden aangelegd kwam geen antwoord. Dit bestuur heeft ook geen eurocent aan middelen voorzien om deze doelstelling te behalen of inwoners of bedrijven te ondersteunen en duwt de factuur rustig voor zich uit naar de volgende legislatuur.


Op Doel 5: “Organisatie van klimaattafels” scoort Meise letterlijk 0% vooruitgang. Op de vraag aan de bevoegde N-VA schepen wanneer de resterende 100% binnen dit en 6 jaar zouden worden behaald kwam geen antwoord.

De organisatie van klimaattafels zou volgens ons echter net bij het begin van het traject moeten worden georganiseerd om zo tot een gecoördineerde aanpak samen met inwoners en bedrijven te komen. Dat dit niet werd gedaan illustreert weer eens het totale gebrek aan visie van het huidige bestuur.


Op Doel 6: “coöperatieve/participatieve hernieuwbare energieprojecten” scoort Meise dankzij het collectief woonproject De Okelaar in de Oppemstraat (Wolvertem) welgeteld 1 project van de 40 die er tegen binnen dit en 6 jaar moeten komen. Op de vraag aan de bevoegde N-VA schepen waar de resterende 39 projecten binnen dit en 6 jaar zou moeten komen kwam geen antwoord. Dit bestuur heeft ook geen eurocent aan middelen voorzien om deze doelstelling te behalen of inwoners of bedrijven te ondersteunen en duwt de factuur rustig voor zich uit naar de volgende legislatuur.


Op Doel 7: “Deelsystemen” scoort Meise met een schamele 5,1% vooruitgang ver onder het Vlaams gemiddelde van 24%. De 2 deelwagens die er vandaag zijn, zijn er ook gekomen op initiatief van voormalig Samen Anders schepen Thaelemans!

Op de vraag aan de bevoegde N-VA schepen waar de resterende 94,9% (nog 37 deelwagens te gaan) binnen dit en 6 jaar zouden komen kwam geen antwoord. Dit bestuur heeft ook geen eurocent aan middelen voorzien om deze doelstelling te behalen of inwoners of bedrijven te ondersteunen en duwt de factuur rustig voor zich uit naar de volgende legislatuur.


Op Doel 8: “Laadpunten voor elektrische voertuigen” haalt Meise momenteel 41 laadpunten op de 295 die er binnen dit en 6 jaar zouden moeten zijn. Van deze 41 laadpunten zijn er ook maar 8 laadpunten die er zijn gekomen door de gemeente zelf (en van deze 8 is het overgrote deel er gezet tijdens een vorige legislatuur en dus niet door dit bestuur). De rest van deze 41 laadpunten zijn de laadpunten die op de Lidls van deze wereld staan en deze zijn dus op het conto van onze bedrijven te zetten.

Op de vraag aan de bevoegde N-VA schepen waar de resterende 254 laadpunten binnen dit en 6 jaar zouden komen kwam geen antwoord. Dit bestuur heeft ook geen eurocent aan middelen voorzien om deze doelstelling te behalen of inwoners of bedrijven te ondersteunen en duwt de factuur rustig voor zich uit naar de volgende legislatuur. 

De reden waarom onze gemeente en vooral ons eigen gemeentebestuur zo laag scoort is geen raadsel: de bevoegde Schepen kijkt enkel passief naar het Vlaams bestuursniveau om bijkomende laadinfrastructuur te plaatsen doch vergeet dat de gemeente (zoals het verleden reeds heeft aangetoond) ook perfect zelf initiatief kan nemen.

Als het van ons zou afhangen dan kwamen er snel, en op initiatief van de gemeente, bijkomende laadpunten aan bvb. het AC in Wolvertem, aan de sportschuur van Wolvertem en nieuwe laadpunten aan de parking aan het oud stationsgebouw in Wolvertem, aan de parking onderaan de Parochiezaal van Wolvertem, aan de parking van het zwembad in Meise, aan het Ann Christieplein in Meise, aan de parking van de bibliotheek in Meise, aan de parking aan de kerk in Meise, en aan iedere kerk van de andere deelgemeenten… Op die manier zou de gemeente zelf maximaal al haar mogelijkheden inzetten om meer laadpunten te voorzien. Maar onze bevoegde N-VA schepen doet dus niets en wacht af…


Op Doel 9: “nieuwe of opgewaardeerde fietspaden” scoort Meise (vanaf 2021) letterlijk 0% vooruitgang. Op de vraag aan de bevoegde N-VA schepen wanneer de resterende 100% (bijna 20 km aan nieuwe fietspadenà binnen dit en 6 jaar zouden worden behaald kwam geen antwoord.

Samen Anders (voormalige schepenen Anciaux en Thaelemans) heeft tussen 2019 en 2021 reeds gezorgd voor de nieuwe weg- en fietsinfrastructuur in Sint-Brixius-Rode en Eversem en maakte ook de plannen en het budget vrij voor de heraanleg van de Kardinaal Sterckxlaan (met nieuw fietspad) en het fietspad van de Drijpikkelstraat. Sinds de bestuurswissel in september 2021 liggen deze beide dossiers echter stof te vergaren.


Op Doel 10: “ontharding” scoort Meise letterlijk 0% vooruitgang. Het Vlaams gemiddelde aan vooruitgang met oog op wat er moet bereikt worden tegen 2026 ligt daar op maar liefst 26,8%!

Op de vraag aan de bevoegde N-VA schepen waar de resterende 100% (19.696 m2 bijkomende ontharding) binnen dit en 6 jaar zou worden aangelegd kwam geen antwoord. Dit bestuur heeft ook geen eurocent aan middelen voorzien om deze doelstelling te behalen of inwoners of bedrijven te ondersteunen en duwt de factuur rustig voor zich uit naar de volgende legislatuur.


Op Doel 11: “Hemelwateropvang” scoort Meise letterlijk 0% vooruitgang. Het Vlaams gemiddelde aan vooruitgang met oog op wat er moet bereikt worden tegen 2026 ligt daar op maar liefst 18,2%!

Op de vraag aan de bevoegde N-VA schepen waar de resterende 100% (19.696 m2 bijkomende ontharding) binnen dit en 6 jaar zou worden aangelegd kwam geen antwoord. Dit bestuur heeft ook geen eurocent aan middelen voorzien om deze doelstelling te behalen of inwoners of bedrijven te ondersteunen en duwt de factuur rustig voor zich uit naar de volgende legislatuur.

Samen met het Doel 10 tonen deze beide 0% zeer goed aan hoe ernstig dit nieuwe bestuur de problematiek van de wateroverlast neemt: totaal niet dus!. Niet vergeten: letterlijk alle investeringen die er tussen 2019 en 2021 werden gedaan in een betere opvang van het water in de regio Eversem en Sint-Brixius-Rode is er gekomen op initiatief van voormalig Samen Anders schepen Anciaux.


Doel 12 betreft het louter gegeven dat de gemeente het Burgemeesterconvenant 2030 heeft ondertekend.


Doel 13 en 14 betreffende de energiebesparing en de reductie CO2-uitstoot betreffende het lokaal patrimonium. Ook deze doelen werden al behaald en zijn niet het gevolg van nieuw beleid.


Op Doel 15: “Verledding” van de openbare verlichting scoort Meise met 20,60% aanzienlijk slechter dan het Vlaams gemiddelde van 35,57%. In de eigen prognoses van de gemeente wordt de te bereiken doelstelling tegen 2030 zelfs niet gehaald.


Doel 16 betreft het niet heffen van belastingen op hernieuwbare energie. Meise deed en doet dit niet, dus deze doelstelling werd sowieso al bereikt.


Op doel 17: “Ontwikkelen van een lokaal warmte- en sloopbeleid” scoort Meise letterlijk 0% vooruitgang. Op de vraag aan de bevoegde N-VA schepen wanneer dit beleid vorm zou krijgen kwam geen antwoord. Dit bestuur heeft ook geen eurocent aan middelen voorzien om deze doelstelling te behalen of inwoners of bedrijven te ondersteunen en duwt de factuur rustig voor zich uit naar de volgende legislatuur.

 

Samenvattend: het beleid van dit bestuur N-VA/LB+ inzake de aanpak van de klimaatproblematiek en het behalen van de vooropgestelde doeleinden zoals bepaald in het LEKP haalt een dikke buis en voldoet allerminst om deze opgelegde doelstellingen tegen 2030 nog te kunnen halen. Uit de verklaringen van de bevoegde N-VA schepen blijkt bovendien een totaal gebrek aan ambitie of enige ‘sense of urgency’. De noodzakelijke inspanningen en de daarbij behorende factuur worden vooral doorgeschoven naar de volgende legislatuur.

 

 

 
 

Delen