#eenplekvrij

Oproep naar de gemeente en naar de bevolking

Samen Anders en Pro doen een oproep:

De toestand in Oost-Europa is rampzalig. Op enkele dagen tijd zijn miljoenen Oekraïense Europeanen in een gruwelijke oorlog terecht gekomen met buurland Rusland. De eerste stroom vluchtelingen is Polen binnengetrokken, maar we kunnen ons verwachten aan miljoenen gezinnen die de komende dagen alles zullen moeten achter laten om zichzelf en hun kinderen te redden.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) heeft zijn diensten opgedragen om in Polen mee te werken aan de registratie en opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De staatssecretaris en zijn administratie bekijken ook hoe er in België gereageerd kan worden op een mogelijke instroom van Oekraïense vluchtelingen. 

#plekvrij
Inmiddels is ook de actie "ik heb een #plekvrij" opgestart. Burgers worden opgeroepen om te melden òf en hoeveel mensen zij kunnen opvangen. Minister Sammy Mahdi vraagt aan de gemeenten om de coördinerende taak op zich te nemen en de beschikbare plaatsen te verzamelen.

We hopen dat de gemeente dat dan ook zeer snel zal doen en niet enkel de burgers oproept om vluchtelingen op te vangen, maar ook zelf alles uit de kast haalt wat ze kan en zo de opvangcapaciteit te maximaliseren!

We zouden graag zo snel mogelijk een inventaris willen zien van de beschikbare gebouwen waar de gemeente zelf over beschikt én dat de gemeente initiatieven neemt om eigenaren of de federale overheid te overtuigen om desnoods geschikte gebouwen tijdelijk te huren voor opvang.

Opvang in de scholen en taalondersteuning
Ook aan onze scholen een oproep om na te denken over hoe we zo snel mogelijk de kinderen kunnen opvangen. Wat met de taal? Semper, het Centrum voor Volwassenenonderwijs zal ongetwijfeld ook mee de handen uit de mouwen kunnen steken om zo snel mogelijk mee taalondersteuning te organiseren. We weten dat er in Meise ook heel wat Oekraïners wonen en ook aan hen een warme oproep om zich te melden bij de gemeente met een aanbod. 

Onze oproep is dus dubbel:

1. Aan alle burgers om ernstig te overwegen ook vluchtelingen in huis te nemen en dat aan de gemeente te melden als zij de coördinatie opstarten.

2. Aan de gemeente om maximale inspanningen te doen om eigen gebouwen ter beschikking te stellen én in overleg te gaan met eigenaren die panden beschikbaar hebben om dat gemeentelijk aanbod te maximaliseren.

Album

Delen