Circulatieplan Wolvertem verder weg dan ooit!

Mobiliteit – Circulatieplan Wolvertem verder weg dan ooit!

 

Bruisende dorpskernen en duurzamer leven en bewegen stonden als prioriteiten in de meerjarenplanning van het gemeentebestuur 2019-2021. Om deze punten te realiseren, namen wij het initiatief om ook voor Wolvertem-centrum een nieuw circulatieplan uit te werken

Wolvertem-centrum een aangename plek maken om te wonen, winkelen en bewegen is de uitdaging:

Het doel van het circulatieplan was:

  1. de aantrekkelijkheid van het dorp te verhogen
  2. de dalende leefbaarheid te verbeteren
  3. de schoolomgeving veiliger te maken
  4. verhogen van de verkeersleefbaarheid
  5. het dorp moet bereikbaar zijn voor iedereen

Hoe dit plan werd aangepakt, de inhoud van het project, een aantal mogelijke scenario’s en meer kon je vernemen tijdens de infoavonden op 18 en 25 maart 2021.

De presentatie over de infoavond kan je lezen op de volgende link: https://www.meise.be/download.ashx?id=33415

De inwoners konden inschrijven om een focusgroep samen te stellen wat ook gebeurde samen met andere stakeholders o.a. de scholen, middenstand, politie, fietsersbond. De samenstelling werd door het toenmalig schepencollege goedgekeurd. Er werd ook een projectstuurgroep (ambtelijke groep) samengesteld bestaand uit: ambtenaren van de gemeente, het Agentschap Wegen en Verkeer en Mobiliteit, De Lijn en de provincie Vl. Brabant.

Inmiddels zijn de gesprekken met de enthousiaste focusgroepen sinds midden 2021 achter de rug en zijn er nog andere scenario's uit de bus gekomen die uiteindelijk uitmonden in een nieuw ontwerp. Er werd ook voorzien in goede gesignaleerde en aangekondigde trajectcontrole - wat op dit ogenbijk niet het geval is - om de overtredingen te handhaven.

Dit nieuw ontwerp diende - gezien de bestuurswissel - nog te worden voorgelegd aan de projectstuurgroep en het nieuwe schepencollege NV-A - LB+ ter goedkeuring.  

Na bijna 2 jaar stilstand werd het wachten tot de projectstuurgroep eindelijk terug zou worden samengeroepen, wat inmiddels gebeurde op 05.06.2023.

Wat nu?

Op de gemeenteraad van 17.07.2023 voelde raadslid Thaelemans de bevoegde schepen aan de tand i.v.m. het circulatieplan van Wolvertem.

Hieruit blijkt dat het circulatieplan nog niet voor morgen is, om reden dat het gemeenteplein nog niet is heringericht. Schepen Jonathan De Valck heeft dit budgettair verschoven naar de volgende legislatuur ondanks het feit dat onze gemeente meer inkomsten heeft uit o.a. de stijging van de lonen van de burgers en de gasboetes dat minstens voor een deel zou kunnen gespendeerd worden aan 'verkeersveiligheid'.

Schepen Algaba kon niet antwoorden op de vraag tegen wanneer wij nu eindelijk een definitief circulatieplan mogen verwachten??!!! Wat een ontgoocheling voor al die enthousiaste burgers! 

Schepen Algaba verklaarde nog tijdens de projectstuurgroep: 'het project is een totaalconcept dat moet samengaan met de herinrichting van het Gemeenteplein. De realisatie hiervan verwachten we in de 2 helft van volgende legislatuur'. Dus lees: niet voor 2028!!!

Het is duidelijk dat voor NVA en LB+ het geen prioriteit is om een aangenaam, veilig kader te scheppen in Wolvertem-centrum om o.a. investeerders voor horecazaken en winkels aan te trekken. Ondertussen grijpt de verloedering bij gebrek aan een mooi autovrij, klimaatbestendig dorpsplein en een veiliger autoluwer centrum verder om zich heen.

Verwant dossier
Wachten

Circulatieplan Wolvertem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
40
GR ok voor uitvoering

Circulatieplan Meise

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
75

Delen