Als je een plan steelt, maar eigenlijk niet weet waar het over gaat...

Een geslaagde avondmarkt 

Vrijdag 23 juni was het feest. Een traditie die al vele legislaturen meegaat, is de jaarlijkse avondmarkt. In betere tijden nog gekoppeld aan een jaarmarkt waar boeren trots hun beesten kwamen tonen en een kermis die dagenlang de jeugd wist te bekoren...

Zo heeft ook dit jaar de lokale afdeling van UNIZO (opnieuw, bedankt daarvoor!) haar beste beentje weer voorgezet om één en ander georganiseerd te krijgen. En, de ene keer al wat sterker dan de andere, doet het gemeentebestuur van Meise haar 'duitje' in het zakje. Het afsluiten van de straten, het beschikbaar stellen van de elektrische aansluitingen, een paar publieke toiletten en dranghekken en de politie die het verkeer regelt en de orde handhaaft indien nodig. Niet meer dan normaal trouwens, waar betalen we anders belastingen voor? Onder andere dit soort dingen waar het algemeen belang gediend wordt! Hoéveel de gemeente bijdraagt is een politieke keuze. In samenspraak met de politie wordt gekeken welke straten redelijkerwijze moeten/kunnen afgesloten worden en wanneer, waar wel of niet geparkeerd mag worden. Waar de toegang verzekerd moet worden voor de veiligheidsdiensten indien er een majeur probleem zou ontstaan zoals brand, gevechten, ongevallen enz...

Aandacht voor de fietser: onbestaand!

Het spreekt voor zich dat voor een avondmarkt zowat alle parkeerplaatsen worden opgeofferd. En dat je kan verwachten dat bezoekers tot heinde en ver op zoek moeten naar plekken om hun auto kwijt te geraken. Liefst niét op plekken waar ze een gevaar vormen voor voetgangers en fietsen... 

Voor de verantwoorde burgers die, met oog voor het klimaat, met de fiets naar de avondmarkt afzakten gaf het bestuur jammer genoeg NIET THUIS. Wie geluk had, vond nog een lantaarnpaal of een boom om voor duizenden euro's elektrische fietsen aan te bevestigen. Nergens, maar dan ook nergens was er een veilige extra stelplaats voor fietsers voorzien.

Waar 't hart niét vol van is, vloeit de mond niét van over!

Enkele maanden geleden pronkte de nieuwe meerderheid nochtans met het zogenaamde 'fietsbeleid-plan' (Zie onderaan de pagina voor het volledige document).
De inkt is nog niet droog.

Uit het artikel in het Nieuwsblad zou je kunnen afleiden dat die hele meerderheid niet alleen het fietsbeleid-plan had uit de grond gestampt, maar dat ze zelfs de fiets hadden uitgevonden! Het wiel! Zo lovend was Joris Herpol, de 'journalist' van het NB. Hoewel deze brave man wel beter weet, negeert hij ook in dit artikel weer helemaal de échte auteurs en initiatiefnemer (MJ Thaelemans - Samen Anders) van dit fietsbeleid-plan en 'vergeet' hij alweer om een paar basisregels van de journalistiek toe te passen, zoals 'kritisch zijn', 'de verschillende partijen aan het woord laten', 'objectief zijn' enz... Waarschijnlijk was hij toevallig ziek toen dat onderwerp aan bod kwam op school.

Dat deze meerderheid, in tegenstelling tot de indruk die ze willen wekken, niet het minste benul heeft van wat een fietsbeleid-plan zou kùnnen zijn, werd ook nu vrijdag weer mooi geïllustreerd. "Een punt zetten achter slechte gewoonte om voor 3 km de auto te nemen..." ????? "Wel, wel, wel, arme fietser die zijn best doet, wij bedanken je voor jouw inzet maar van ons krijg je een opgestoken middelvinger!" Trek je plan met je stomme fiets en zie maar dat je een stevig hangslot bij je hebt. Zoek een boom of een andere fiets om de jouwe aan vast te hangen en doe een schietgebedje dat je hem straks nog terugvindt.

Maar, verwondert dit alles ons? Uiteraard niet. Want plannen maken oogt mooi. De daad bij het woord voegen is een ander paar mouwen. En, niet te vergeten, 'fietsen' is 'gedrag' en gedrag wijzigt niet met een plan dat in de schuif ligt. Daarvoor moet je durven investeren en fietsinfrastructuur aanbieden vòòr ze (massaal) gebruikt wordt. 

De oplossing is echter zeer simpel!

Een paar Google klikken volstaan om een hele resem verhuurbedrijven te vinden waar je de nodige fietsenstalling-infrastructuur voor evenementen kan vinden. En voor een paar honderd euro kan je bovendien elke fietsenstalling bewaken met een jobstudent. Alles netjes en veilig. 

In plaats van duizenden euro's weg te smijten om de overdekte fietsenstalling aan de Muze te vernietigen en een opzegvergoeding te betalen om het deelfietsenproject aan de Plantentuin vroegtijdig op te zeggen had de gemeente ook zulk een infrastructuur kunnen kopen en in de verhuurdienst steken. Maar ja, als je dan opnieuw de kost per fiets zou berekenen... dan springt schepen van financiën Jonathan De Valk (N-VA) op het toneel om iedereen te ontraden centen uit te geven voor investeringen. Hij heeft tenslotte slechts één thema: 'schuldafbouw, SCHULDAFBOUW, SCHULDAFBOUW!!!'...,

De storende fietsenstalling voor de Muze en de deelfietsen aan de plantentuin moesten weg

Want jawel, diezelfde 'nieuwe' meerderheid die op de foto van het Nieuwsblad de lezers nog de indruk probeerde te wekken dat ze ook maar iets meende van hun plan, gebruikte haar vers veroverde macht (het was hun allereerste politieke daad als meerderheid) om de splinternieuwe fietsenstalling op de parking van de Muze weg te halen. Deze luxueuze, overdekte en sterke stalling was voor minstens 7 leerkrachten van de Leertuin hét argument om een elektrische fiets te kopen. (Een project van Marie-Jeanne Thaelemans -Samen Anders) Kinderen van de lagere school en de Akademie, de sporters van de Sporthal en de bezoekers van de Muze maakten massaal gebruik van die parking.

Zeurende middenstanders uit de buurt waren echter niet te spreken over de 5/6 parkeerplaatsen voor auto's die ze kwijt waren. En dan loert een opportunistische beslissing uiteraard achter het hoekje. Niet de toekomst van alle burgers is van belang, maar de conservatieve achterblijvers die vrezen failliet te gaan als de positie van koning auto nog maar een héél klein beetje 'in vraag gesteld' wordt.

Aan de Plantentuin waren door de eerste meerderheid deelfietsen geplaatst die bezoekers van de Plantentuin de gemeente moesten binnenloodsen om er te gaan genieten van de horeca en het toeristisch aanbod... Geen letter promotie werd er gevoerd, geen halve vierkante meter toeristisch aanbod werd er gecreëerd, en dus... werden die fietsen te duur bevonden en, uiteraard, vòòr deze investering iets kon opbrengen, werd ze verwijderd. (en werd een hoge opzegvergoeding betaald)

Geen fiets-BELEID-plan, maar een fiets-plan

Anderhalf jaar duurde het voor de nieuwe meerderheid om het plan af te werken dat grotendeels af was bij de machtswissel. Jammer genoeg volstond die tijd niet om er ook een BELEID van te maken. Liefst holistisch. Jammer genoeg beperkt het plan zich vandaag dus tot een groot wit blad met blauwe, groene en rode kris-kras-lijntjes. Een écht en concreet plan van aanpak ontbreekt in alle talen. Tenzij je hoofdstuk 6 aanziet als beleid...

6 . STIMULERINGSMAATREGELEN
Tijdens een overleg met de gemeentediensten werden volgende ideeën voorgesteld om fietsen in Meise te stimuleren:
• Het plaatsen van een functionele bewegwijzering van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk met aanduiding van
de afstanden + eventueel de ontwikkeling van een app (red. als je weet dat een app met een beetje omkadering, onderhoud en één of twee functies al gauw 50.000 euro kost, kan je je de vraag stellen hoe geloofwaardig dit is...) 
• Plaatsen van borden in de dorpskernen met een overzicht van het functioneel fietsroutenetwerk (red. het volstaat dus om éérst naar het dorpscentrum te rijden, de kaart te bekijken, en vervolgens het fietsroutenetwerk te gebruiken...)
• Organiseren van een fietszoektocht (red. Om de gestolen fietsen terug te zoeken?) 
• Infostanden op markten  (red. ??????? - Waarover zou men kunnen 'informeren'? Neen, nog geen halve fietsenstalling kan eraf...) 
• Beloningssysteem “Bucky” voor scholieren (voorbeeld Bonheiden) (red. om hun fietsen als ze toekomen aan een boom te bevestigen?)
• Groepsaankoop en/of fietsleasing van (elektrische) fietsen voor personeelsleden
• Uitbreiden van een fietsvergoeding voor personeelsleden voor speedpedelecs
• Organisatie van een kroegenfietstocht (red. laten we hopen watertjes dan... en, dat zal dan snel moeten gebeuren want onze kroegen sluiten één voor één de deuren... ) 

Dat N-VA enkel haar achterban wil bedienen is al lang duidelijk. Maar dat een zogenaamd "Liberale" partij (LB+) niét inziet dat je moet investeren om geld te verdienen, tart alle verbeelding. 

PS: En, laat je niet misleiden, de werken aan de Nieuwelaan, waar nieuwe fietspaden worden aangelegd, zijn GEEN realisatie van dit bestuur. De Nieuwelaan valt NIET onder de bevoegdheid van Meise en wordt gerenoveerd door en op kosten van AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) Ga zeker eens kijken naar de pagina van AWV over onze Nieuwelaan.

 

Delen